DENNE ER TOM

Solasplitten, Stavanger

Sola

Sømmevågen, Sola

Drangsdalen ved Moi

Sømmevågen

Fra Øvre Bekkegate Egersund

Sagland mot Bjerkreim

Sagland mot Krossmoen

Bue, mot Stavanger

Bue mot Vikeså

Motorveien E39

Motorveien E39

Motorveien E39

Sælabø

Fv33 ved Kvassheim

Ryfast, Stavanger

Fylkesvei 316 Tengesdal:

Helgøysund Marina

E39 Harestad, Randaberg

E39 Harestad, Randaberg

E39 Mortavika ferjekai 1

E39 Mortavika ferjekai 2

Tverrå, mot Helleland

Tverrå, mot Tonstad

E39 Rennesøy

E39 Hamrebakkane, Moi

E39 Vaulekrossen, Ålgård (retning nord)

E39 Vaulekrossen, Ålgard (retning sør)

Sveio

Vabakken, Stord

Aksdal

Ferkingstad

Rege

Sundekrossen

Eikje, Kårstø

Dirdal

Fra Øvre Bekkegate Egersund

E39 Søylandskiosken

E39 Vikesåbakkane